Informatieavond openbare ruimte De Streek

Heb jij een woning in De Streek gekocht, of ben je geïnteresseerd in een woning in deze groene buurt? De gemeente Etten-Leur presenteert tijdens een informatieavond op 16 januari vanaf 19.30 uur in De Gong aan de Trompetlaan 42 in Etten-Leur het ontwerpplan voor de inrichting van het openbare gebied van fase 1.

Het openbaar gebied in de nieuwe buurt - dat nu nog bestaat uit alleen bouwwegen - wordt vanaf augustus definitief ingericht. De huidige betonstraatstenen in de bouwwegen liggen ‘op z’n kop’ en worden omgedraaid. Ook komen er parkeervakken en trottoirs. Ook worden plantvakken en bomen aangebracht. Langs de watergang in de Maaslandsingel worden bomen geplant. In deze plannen wordt ook de bestaande straat Streek meegenomen. 

Ontwerpplan

Tijdens de informatieavond kun je de ontwerpplannen bekijken, vragen stellen en suggesties doen aan de aanwezige medewerkers van de gemeente Etten-Leur. Ben je verhinderd op maandag 16 januari? Ook daarna kun je uiteraard de plannen nog bekijken en erop reageren. De plannen liggen vanaf 17 januari twee weken ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor en zijn te bekijken op het digitale platform www.etten-leurdoethetgewoon.nl